Afsprakenboekje

In het afsprakenboekje vind je de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt om de gang van zaken in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er een sfeer heerst van veiligheid en respect. Het is belangrijk dat iedereen in de school op een plezierige manier met elkaar omgaat en zich op zijn/haar gemak voelt. Regels helpen hierbij.

Het zijn vaak hele vanzelfsprekende dingen, zoals het op tijd op school zijn, huiswerk maken, geen rommel achterlaten. Het zijn juist deze dingen die bijdragen aan een prettige sfeer in onze school.

afsprakenboekje

Afsprakenboekje