Vooraf

In het jaarboekje krijgt u informatie over de locatie die uw zoon of dochter bezoekt. De dagelijkse gang van zaken op de locatie Irenestraat in handen van de directie van deze locatie. Het jaarboekje is een ‘gids’ voor onze opleiding: een wegwijzer voor u en voor ons allen. Naast mededelingen over de dagelijkse gang van zaken biedt het jaarboekje informatie die voor een goed contact tussen school en gezin noodzakelijk is.

Dhr. A.G. Stoffels, locatiedirecteur

ISW Irenestraat

Bezoekadres:
Irenestraat 35 
2685 CA Naaldwijk 
T (0174) 24 82 05 
E irenestraat@isw.info
I www.isw.info