Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over lessentabel mavo(havo), lessentabel vakcollege en de lestijden. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lestijden Lessentabel mavo(havo) Lessentabel vakcollege Privacy Fotogebruik

Lestijden

1e uur  8.15 -  9.05 uur
2e uur  9.05 -  9.55 uur
Pauze  9.55 - 10.15 uur
3e uur  10.15 - 11.05 uur
4e uur  11.05 - 11.55 uur
Pauze  11.55 - 12.25 uur
5e uur  12.25 - 13.15 uur
6e uur  13.15 - 14.05 uur
7e uur  14.05 - 14.55 uur
8e uur  14.55 - 15.45 uur

Lessentabel mavo(havo)

 
m 1  m/h1  m 2  m 3 kv*  m 4  kv*
Nederlands 4 4 3 4   4  
Frans  2 3 2   3   4
Duits      3   3   4
Engels  3 3 2 4   4  
Geschiedenis   2  2 2 2 3   4
Aardrijkskunde   2  2 1 3   4
Wiskunde  4 4 3 4     4
Rekenen  1            
Natuur-/scheikunde (nask 1)      2   2   4
Scheikunde (nask 2)          2   4
Biologie, verzorging  2 3 2   3   4
Economie      2   3   4
Muziek  1 1 1        
Beeldende vorming  2 2 1        
Ckv        1      
Techniek 2 1 1        
Maatschappijleer        3      
Levensbeschouwelijke              
Vorming  1 1 1
     
Lichamelijke opv.  2 2 2 2   2  
Lichamelijke opv. 2         3   4
Studieles  1 1 1  1      
Talentengroep              
Kunst, Sport, Techniek  2 2 2        

Lessentabel vakcollege

 
Klas 1  Klas 2
Nederlands  4 4
Engels 2 3
Wiskunde 3 4
Rekenen 1 1
Society  2 2
Science  2 2
Design  2 1
Techniek 3 3
Zorg & Welzijn 3 3
Economie  3 3
Sport  2 2
Studieles  1 1
Talentgroep  2 2

Privacy

Op de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Fotogebruik

Gedurende het schooljaar geeft ISW opdracht om foto’s en filmmateriaal te maken in en rond de school. Dit maken wij altijd vooraf bekend bij de leerlingen. Geen enkele gepubliceerde foto van ISW mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Aan het begin van de schoolloopbaan vragen wij toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in schriftelijke en online publicaties van ISW. Ouders kunnen deze toestemming intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door contact op te nemen met onze administratie.