Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over lessentabel mavo(havo), lessentabel vakcollege en de lestijden. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lestijden Flexrooster Lessentabel mavo(havo) Privacy Fotogebruik

Lestijden Flexrooster

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.15-8.55

 flex

flex 

flex 

 flex

flex 

8.55-9.00

 pauze

 pauze

 pauze

pauze 

 pauze

9.00-10.20

 les

 les

les 

les 

 les

10.20-10.40

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

10.40-12.00

les 

 les

les 

les 

les 

12.00-12.30

 pauze

 pauze

pauze 

pauze 

pauze 

12.30-13.50

les 

 les

 les

 les

les

13.50-14.05

pauze 

 pauze

 pauze

 pauze

 pauze

14.05-14.45*

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

14.45-15.25*

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

* Flexuren 2 maal 40 minuten in onderbouw of blok 80 minuten in bovenbouw

Lessentabel mavo(havo)

 

m 1 

m/h1 

m 2 

m/h2

m 3

kv* 

m 4 

kv*

Nederlands

4

4

3

3

4

 

4

 

Frans 

2

3

2

2

 

3

 

4

Duits 

 

 

3

3

 

3

 

4

Engels 

3

3

2

2

4

 

4

 

Geschiedenis 

 2

 2

2

2

 

3

 

4

Aardrijkskunde 

 2

 2

1

 

3

 

4

Wiskunde 

4

4

3

3

4

 

 

4

Rekenen 

1

 

 

 

 

 

 

 

Natuur-/scheikunde (nask 1) 

 

 

2

2

 

2

 

4

Scheikunde (nask 2) 

 

 

 

 

 

2

 

4

Biologie, verzorging 

2

3

2

2

 

3

 

4

Economie 

 

 

2

2

 

3

 

4

Muziek 

1

1

1

1

 

 

 

 

Beeldende vorming 

2

2

1

1

 

 

 

 

Ckv

 

 

 

 

 1

 

 

 

Techniek

2

1

1

1

 

 

 

 

Maatschappijleer 

 

 

 

 

3

 

 

 

Levensbeschouwelijke

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorming 

1

1

1

1

 

 

 

 

Lichamelijke opv. 

2

2

2

2

2

 

2

 

Lichamelijke opv. 2

 

 

 

 

 

3

 

4

Studieles 

1

1

1

1

 1

 

 

 

Talentengroep

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst, Sport, Techniek 

2

2

2

2

 

 

 

 

Privacy

Op de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Fotogebruik

Gedurende het schooljaar geeft ISW opdracht om foto’s en filmmateriaal te maken in en rond de school. Dit maken wij altijd vooraf bekend bij de leerlingen. Geen enkele gepubliceerde foto van ISW mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Aan het begin van de schoolloopbaan vragen wij toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in schriftelijke en online publicaties van ISW. Ouders kunnen deze toestemming intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door contact op te nemen met onze administratie.