Veelgestelde vragen

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt het aanmeldformulier digitaal invullen.

Woon je in Westland en zit je in Westland op een basisschool? Dan heb je het ISW Magazine ontvangen via de basisschool met daarin een aanmeldformulier.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging. Dan gaan wij ermee aan de slag. Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons over de definitieve plaatsing.

Kennismakingsdag

Op 23 juni 2021 kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen, transparantie en veiligheid
 • Ontwikkeling en innocatie
 • Kwaliteit en degelijkheid
 • Respect – erkennen van en goed omgaan met verschillen
 • De lerling en het primaire proces centraal

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

 • Op ISW Hoogeland zitten ongeveer 1.770 mavo-, havo- en vwo-leerlingen.
 • Op ISW Gasthuislaan zitten ongeveer 950 havo- en vwo-leerlingen. 
 • Op ISW Irenestraat zitten ongeveer 400 Vakcollege-, kader/mavo, mavo- en mavo/havo-leerlingen. 
 • Op ISW Sweelincklaan zitten ongeveer 550 kader/mavo, mavo en mavo/havo-leerlingen en Montessori mavo, havo en vwo. 
 • Op ISW Westland Vakcollege zitten ongeveer 400 leerlingen Vakcollege (vmbo bl en kl).
 • Op ISW Westland Praktijkcollege zitten ongeveer 300 Praktijkonderwijs leerlingen.

In totaal zitten er bijna 4.400 leerlingen op de ISW scholen.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Zit je in een dakpanklas kader/mavo en ga je naar kader? Dat kan alleen op ISW Westland Vakcollege. Zit je in een dakpanklas mavo/havo en ga je naar de havo? Dat kan alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. Soms wissel je dus van school.

Topsportvriendelijk

Ben jij een talent in een sport en moet je soms deelnemen aan centrale trainingen of wedstrijden ver weg of tijdens schooltijd? Daar werken wij graag aan mee, door goede afspraken te maken aan het begin van een schooljaar. Er wordt dan, afhankelijk van het niveau waarop je sport, bekeken welke mogelijkheden we kunnen aanbieden. Topsportvriendelijk onderwijs vindt je op ISW Gasthuislaan en ISW Irenestraat.

Flexrooster

Waarom heeft ISW Irenestraat voor een flexrooster gekozen?

Het flexrooster houdt eigenlijk twee veranderingen in ten opzichte van de traditionele roosters: er worden flexuren van 40 minuten ingeroosterd en de lessen gaan naar lesblokken van 80 minuten. Voordelen van de flexuren zijn onder andere meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze. Door de flexuren kunnen we je nog beter begeleiden, op een manier die bij je past. Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal voordelen met zich mee. Doordat je minder lessen op één dag hebt zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in en meer differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En je hoeft je aandacht op een kleiner aantal vakken per dag te houden.

Wat is het verschil tussen het flexrooster en een Dalton-systeem?

Ondanks dat het flexrooster en het Dalton-systeem op het eerste gezicht misschien op elkaar lijken, zijn er verschillen. Je krijgt naast de klassikale lessen taken waar je zelf de verantwoordelijkheid voor draagt en die je zelf kunt plannen en uitvoeren. Bij het flexrooster gaat het vooral om je ondersteuning: aandacht hebben voor wat je nodig hebt en daarop inspelen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor verdieping en extra uitdaging. De keuzevrijheid is groot, terwijl de structuur heel helder is. De basis blijft dan ook een stevige kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijven we een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.

Wat als er een uur uitvalt?

Bij het flexrooster blijft het systeem van opvanguren bestaan. Dat betekent dat als een docent bij een onderbouwklas om welke reden dan ook niet aanwezig Irenestraat, een andere docent de klas opvangt. We werken eraan dat je dat uur wel met het vak dat uitvalt verder kunt werken. Een andere mogelijkheid is (met name voor bovenbouwleerlingen) dat dit uur benut wordt als een flexuur. Je kan dan in een lokaal huiswerk maken en door de docent je flexuur laten aftekenen. Op die manier benut je de tijd zo goed mogelijk.

Moet je 80 minuten stil zitten?

Het is zeker niet de bedoeling dat je 80 minuten stil zit te luisteren naar je docent. Docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen en gebruiken activerende werkvormen. Zo verdelen zij bijvoorbeeld elke les in blokjes van 20 minuten en zijn er vier verschillende activiteiten in een les. Overigens is het ook zo dat er na elke vakles van 80 minuten een pauze is.

Duren alle toetsen in het flexrooster ook 80 minuten?

Dat hoeft niet. Het kan zijn dat een toets 40 minuten duurt en dat je, voordat de toets begint, nog even kunt leren en de laatste vragen aan de docent kunt stellen. Ook is het mogelijk dat de je eerst de toets maakt. Meteen na de toets is er dan tijd voor een terugblik. Een docent kán natuurlijk wel een toets geven die langer duurt. In de bovenbouw is dat een mooie voorbereiding op het centrale examen.

Hoe werkt het met aanmelden en controleren tijdens de flexuren?

De aanmelding en registratie gebeurt in Magister. Hierin kunnen de leerlingen zich aanmelden voor de flexuren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en melden de afwezige leerlingen absent. Gemiste uren tellen als ongeoorloofde absentie.

Naar je nieuwe school

Hoe kom ik aan boeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding. 

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Jazeker! In mei krijg je van ons een formulier waarop je kunt invullen bij wie je graag in de klas zou willen. Natuurlijk moet diegene dan wel hetzelfde advies hebben gekregen. Wij beloven niets, maar gaan wel ons best voor je doen.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Mag ik een schoolagenda kopen die ik zelf leuk vind?

Je mag de agenda kopen die jij leuk vind. Zolang er geen dingen in staan die niet heel netjes zijn, ben je er vrij in. Een tip: koop een overzichtelijke agenda. Dan zie je meteen welk huiswerk je nog te doen hebt.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elke twee tot drie lesuren heb je een pauze van twintig of dertig minuten. Op het Praktijkcollege heb je na elke twee tot drie lesuren een pauze van een kwartier of een grote pauze van een half uur.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je een lunch en tussendoortjes kopen in de aula.

Ben ik op woensdagmiddag vrij, net als op de basisschool?

Dat zou kunnen, maar dan is dat toeval. Je hebt ongeveer 32 lesuren per week. Die zijn verdeeld over vijf schooldagen. Je kunt dan een dag hebben met maar vijf lesuren. Dan ben je om ongeveer 12.30 uur klaar. Je kunt ook wel eens een dag met acht lesuren hebben.

Welke regels zijn er op school?

Op elke school zijn regels. Deze staan op de site van de school.

Zijn er dingen die niet mogen op school?

Zeker, maar belangrijker is wat we van je verwachten: gewoon dat je je naar elkaar toe netjes gedraagt en eerlijk bent. Dat je rekening houdt met andere leerlingen en medewerkers in de school (respect). Als iedereen dat doet, komt het vanzelf wel goed en is het voor iedereen fijn om op school te zijn. Dat is belangrijk. En als het mis gaat, dan helpen we je.

Een enkele regel: je mag in het gebouw geen kauwgom kauwen. Ook mag je in de school geen pet dragen. Dat hoort net als veel andere zaken gewoon bij je netjes en respectvol gedragen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Klassen en niveaus

Wat is gepersonaliseerd leren?

Op ISW Irenestraat werk je op je eigen wijze en in je eigen tempo en niveau. Je krijgt dus een programma dat speciaal voor jou op maat is gemaakt. Je werkt net als in een gewone klas toe naar het juiste niveau (mavo of havo), maar de manier van leren is anders. Als jij voor een vak minder tijd nodig hebt dan een ander, kun je die tijd besteden aan een vak waar je misschien iets minder goed in bent. De docent is je coach die ook met jou kijkt of je je persoonlijke doelen haalt en of je op het juiste niveau zit. Je werkt op school met een eigen chromebook, waarop ook het lesmateriaal te vinden is.

Wat is de Voetbalklas

Al een aantal jaren hebben we op ISW Irenestraat een voetbalklas. Wil je een nog betere voetballer of voetbalster worden, geef je dan op. Per week krijg je in de onderbouw 4 uur voetbaltraining van een gediplomeerd voetbaltrainer. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van je eigen technische voetbalvaardigheden. Wil je beter kunnen dribbelen, nieuwe passeerbewegingen aanleren of die bal met links en rechts leren trappen, dan is dit echt iets voor jou. Je wordt niet allemaal een Messi of Ronaldo, maar je zult merken dat je door regelmatig oefenen steeds beter wordt.

Wat betekent een sportactieve school?

Wij zijn een sportactieve school. We hebben sporttoernooien en gevarieerde sportdagen. We hebben schoolteams in verschillende sporten en doen mee aan (landelijke) toernooien. We zijn altijd bezig om onze school nog sportiever te maken.

Lessen (vakken)

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Je krijgt les in de vakken Nederland, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschieden, biologie, levensbeschouwing, muziek, beeldende vormgeving en lichamelijke oefening. Daarnaast kiest iedere leerling voor een talentgroep die bij je past of waar je meer van wilt weten en zijn er studielessen.

Welke talen leer je?

Op de mavo krijg je naast Engels het eerste jaar ook Frans en in het tweede jaar Duits.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Wat doe je tijdens de kennismakingsweek?

In de eerste schoolweek krijg je veel te horen over school en de vakken. Ook leer je je nieuwe klasgenoten kennen. Je krijgt een aantal gewone lessen in deze week. Ook ga je samen op pad in de buurt van school. De kennismakingsweek is verplicht. Heb je toch een reden om niet aan onderdelen deel te nemen (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je coach.

Mentor / Coach

Wat is een coach?

Coach is een ander woord voor klassenleraar of klassenlerares. Je krijgt van je coach gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart coachuur waarin hij individueel of met een aantal leerlingen je leerdoelen bespreekt. Je kunt veel dingen met je coach bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je coach terecht.

Wat gebeurt er in het studielesuur?

Tijdens het studielesuur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor/coach een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. 

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor/coach. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Er is een zorgcoördinator die precies weer bij wie je moet zijn. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Ik denk dat ik dyslectisch ben/ik ben dyslectisch. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Een aantal keer per jaar krijg je een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je óók graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen.

Kun je blijven zitten in de eerste?

Nee, aan het eind van de eerste klas ga je altijd naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Hooguit in een bijzonder geval, maar dat komt zelden voor.

Sfeer

Is er een gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z’n allen!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Ik hou van kunst, zingen, muziek maken en dansen. Kan ik daar op school iets mee doen?

Kom maar op: op ISW Hoogeland en ISW Sweelincklaan hebben we een echte talentenjacht! Op ISW Gasthuislaan hebben we elk jaar een concert met een band. Op ISW Irenestraat hebben wij een DMB-academie.

Zijn er ook schoolfeesten?

Elke school heeft een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een disco. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon, Corpus of Blijdorp. Dit verschilt per school.