Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid, kwaliteit en degelijkheid, respect - erkennen en waarderen van verschillen. Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldformulier digitaal invullen of uitprinten.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Vóór de meivakantie ontvang je bericht van ons.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere locaties. Het onderwijs verschilt wel wat per locatie. Meestal vertelt je basisschool welk vervolgonderwijs - en dus welke locatie - voor jou geschikt is.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

Ongeveer 375 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg/mavo, mavo en mavo/havo leerlingen.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Ga je na twee jaar naar de havo? Dat kan alleen op ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan. Ga je na twee jaar door met het Vakcollege? Dan ga je verder op ISW Hoge Woerd. Ga je naar de mavo? Dan blijf je bij ons op school.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Flexrooster

Waarom heeft ISW Irenestraat voor een flexrooster gekozen?

Het flexrooster houdt eigenlijk twee veranderingen in t.o.v. de traditionele roosters: er worden flexuren van 40 minuten ingeroosterd en de lessen gaan naar lesblokken van 80 minuten. Voordelen van de flexuren zijn onder andere meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze. Door de flexuren kunnen we je nog beter begeleiden, op een manier die bij je past. Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal voordelen met zich mee. Doordat je minder lessen op één dag hebt zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in en meer differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En je hoeft je aandacht op een kleiner aantal vakken per dag te houden.

Wat is het verschil tussen het flexrooster en een Dalton-systeem?

Ondanks dat het flexrooster en het Dalton-systeem op het eerste gezicht misschien op elkaar lijken, zijn er verschillen. Je krijgt naast de klassikale lessen taken waar je zelf de verantwoordelijkheid voor draagt en die je zelf kunt plannen en uitvoeren. Bij het flexrooster gaat het vooral om je ondersteuning: aandacht hebben voor wat je nodig hebt en daarop inspelen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor verdieping en extra uitdaging. De keuzevrijheid is groot, terwijl de structuur heel helder is. De basis blijft dan ook een stevige kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijven we een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.

Wat als er een uur uitvalt?

Bij het flexrooster blijft het systeem van opvanguren bestaan. Dat betekent dat als een docent bij een onderbouwklas om welke reden dan ook niet aanwezig is, een andere docent de klas opvangt. We werken eraan dat je dat uur wel met het vak dat uitvalt verder kunt werken. Een andere mogelijkheid is (met name voor bovenbouwleerlingen) dat dit uur benut wordt als een flexuur. Je kan dan in een lokaal huiswerk maken en door de docent je flexuur laten aftekenen. Op die manier benut je de tijd zo goed mogelijk.

Moet je 80 minuten stil zitten?

Het is zeker niet de bedoeling dat je 80 minuten stil zit te luisteren naar een monoloog van je docent. Docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen en gebruiken activerende werkvormen. Zo verdelen zij bijvoorbeeld elke les in blokjes van 20 minuten en zijn er vier verschillende activiteiten in een les. Overigens is het ook zo dat er na elke vakles van 80 minuten een pauze is.

Duren alle toetsen in het flexrooster ook 80 minuten?

Dat hoeft niet. Het kan zijn dat een toets 40 minuten duurt en dat je, voordat de toets begint, nog even kunt leren en de laatste vragen aan de docent kunt stellen. Ook is het mogelijk dat de je eerst de toets maakt. Meteen na de toets is er dan tijd voor een terugblik. Een docent kán natuurlijk wel een toets geven die langer duurt. In de bovenbouw is dat een mooie voorbereiding op het centrale examen.

Hoe werkt het met aanmelden en controleren tijdens de flexuren?

De aanmelding en registratie gebeurd in Magister (het registratiesysteem dat gebruikt wordt voor cijfers, huiswerk en absenties e.d.)Hierin kunnen de leerlingen zich aanmelden voor de flexuren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en melden de ontbrekende leerlingen absent. Gemiste uren tellen als ongeoorloofde absentie.

Naar je nieuwe school

Hoe kom ik aan een Chromebook en andere materialen?

Het Chromebook kopen of huren je ouder(s)/verzorger(s). In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je dan je Chromebook via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding. Wij werken helemaal via de elektronische leeromgeving hierdoor heb je weinig boeken want het lesmateriaal is digitaal.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Dat huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas kwijt, maar ook boeken. Dan hoef je er niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauze wissel je gewoon even met de boeken die je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk. Na elk blokuur van 80 minuten heb je een pauze van een kwartier, twintig of dertig minuten.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je broodjes, snacks, snoep, frisdrank en soep in de aula kopen. Wij streven in de aula naar een kantine waar gezonde producten kunne worden gekocht. Er is ook een watertappunt in de aula.

Welke regels zijn er op school?

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een afsprakenboekje. Daarin staan alle regels bij elkaar. Het boekje staat ook op de site.

Is er een lift in het gebouw?

Nee, er is geen lift in het gebouw.

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Ja, dat kan. In mei krijg je van ons een formulier waarop je kunt invullen bij wie je in de klas wilt zitten.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Klassen en niveaus

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar?

In jaar in zitten leerlingen met een kaderberoepsgerichte leerweg/mavo-, een mavo- en mavo/havo advies.

Wat is een mavo/havo-klas?

In een mavo/havo-klas kun je na twee jaar door op de mavo of door op de havo. Dat hangt ervan af hoe je het in de onderbouw hebt gedaan. Ga je naar klas 3 havo, dan verhuis je: hogere klassen voor havo en vwo zijn alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland.

Kun je van de mavo/havo overstappen naar de havo?

Zit je in een mavo/havo-klas en doe je het goed? Dan kun je in klas 3 naar de havo-klas op ISW Hoogeland of ISW Gasthuislaan. Ook later kun je nog naar de havo: als je je mavodiploma hebt gehaald met mooie cijfers kan je overstappen naar havo-4.

Hoeveel jaar zit je op een mavo?

De mavo-opleiding mavo duurt vier jaar.

In welke klas kom ik?

Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft, want dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

Hoeveel eerste klassen zijn er?

Dit schooljaar zijn er drie eerste klassen mavo en mavo havo.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat verschilt: van 25 tot 30 leerlingen.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Op ISW Irenestraat werk je op je eigen wijze en in je eigen tempo en niveau. Je krijgt dus een programma dat speciaal voor jou op maat is gemaakt. Je werkt net als in een gewone klas toe naar het juiste niveau (mavo of havo), maar de manier van leren is anders. Als jij voor een vak minder tijd nodig hebt dan een ander, kun je die tijd besteden aan een vak waar je misschien iets minder goed in bent. De docent is je coach die ook met jou kijkt of je je persoonlijke doelen haalt en of je op het juiste niveau zit. Je werkt op school met een eigen chromebook, waarop ook het lesmateriaal te vinden is.

Wat is de DMB academie

De DMB staat voor Dans, Muziek en Beeldend. Vind je het leuk om je bezig te houden met verschillende kunstdisciplines, zoals dans en muziek en beeldend? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou. De DMB academie is een tweejarige opleiding. Bij voldoende belangstelling kunnen er in het derde leerjaar ook nog lessen worden gevolgd. Je volgt de lessen tijdens talentgroepuren en op vrijdagmiddag krijg je de hele middagdag les in de drie kunstuitingen. Daarvoor werken wij samen met Dans Creatie een van de grootste dansscholen in de regio Westland. De lessen op vrijdagmiddagworden gegeven in de dansstudio van Dans Creatie in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk.

Wat zijn talentgroepen?

Er zijn vier talentgroepen op het ISW Irenestraat: sport, kunst en cultuur, techniek en Xplore. Als je bij ons op school komt, krijg je een paar weken lang les in elk van die groepen. Zo kun je meteen ontdekken welk talent je hebt! Sport, leef je uit in allerlei verschillende sporten. Kunst en cultuur, creatief met allerlei vormen van kunst en cultuur. Techniek, ga aan de slag met technische vraagstukken. Xplore, ontdekken onderzoeken en organiseren.

Wat is de Voetbalklas

Al een aantal jaren hebben we op de Irenstraat een voetbalklas. Wil je een nog betere voetballer of voetbalster worden, geef je dan op. Per week krijg je in de onderbouw 4 uur voetbaltraining van een gediplomeerd voetbaltrainer. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van je eigen technische voetbalvaardigheden. Wil je beter kunnen dribbelen, nieuwe passeerbewegingen aanleren of die bal met links en rechts leren trappen, dan is dit echt iets voor jou. Je wordt niet allemaal een Messi of Ronaldo, maar je zult merken dat je door regelmatig oefenen steeds beter wordt.

Lessen (vakken)

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Je krijgt les in de vakken Nederland, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwing, muziek, beeldende vormgeving en lichamelijke oefening. Daarnaast kiest iedere leerling voor een talentgroep die bij je past of waar je meer van wilt weten en zijn er studielessen.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan in Magister, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord).

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Op onze school komen tussenuren nauwelijks voor. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo'n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Je krijgt meestal meer huiswerk dan je gewend bent op de basisschool. Houd er rekening mee dat je per dag een tot twee uur bezig bent met huiswerk maken. Dit kun je, als je ervoor kiest, ook tijdens een flexuur doen.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe leraren en leraressen aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

Welke talen leer je?

Op de mavo krijg je naast Engels het eerste jaar ook Frans en in het tweede jaar Duits.

Hoeveel lesuren heb ik per week?

In de eerste klas heb je per week 15 lesuren. Een lesuur is 80 minuten. Daarnaast zijn er Flexuren die duren 40 minuten. Hierdoor zijn de lessen niet altijd even lang. Na iedere les is er een pauze. Ook heb je een keer per week talentgroep.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, gymmen we voor de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer is heb je binnen gym. In de winter gym je altijd binnen.

Heb je ook wel eens een uur geen les?

In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wél zijn. Is er één ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op de lichtkrant in de school of via de website kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Kennismaking / schoolkamp / Startweek

Zijn de activiteiten in de kennismakingsweek of de startweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is het deelnemen aan de kennismakingsweek of de startweek verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om nietaan onderdelen deel te nemen (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je coach.

Wat doe je tijdens de kennismakingsweek?

In de eerste schoolweek krijg je veel te horen over school en de vakken. Ook leer je je nieuwe klasgenoten kennen. Je krijgt een aantal gewone lessen in deze week. Ook ga je samen op pad in de buurt van school.

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Mentor

Wat is een coach?

Coach is een ander woord voor klassenleraar of klassenlerares. Je krijgt van je coach gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart coachuur waarin hij individueel of met een aantal leerlingen je leerdoelen bespreekt. Je kunt veel dingen met je coach bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je coach terecht.

Wat is een leerlingcoördinator?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Je moet je bijvoorbeeld bij de teamleider melden als je uit de klas bent gestuurd. Hij bespreekt dan met jou wat er is gebeurt en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de coach. Maar als je nu een probleem met je coach hebt? Dan kun je dat bespreken met de leerjaarcoördinator. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen.Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de remedial teacher. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat gebeurt er in het studielesuur?

Tijdens het studielesuur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school!

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Kun je met iemand praten als je een probleem hebt?

Ja, je hebt een coach: dat is een leraar die jouw klas extra begeleidt. Hij helpt je als je met belangrijke vragen of problemen rondloopt. Is het een heel ingewikkeld probleem? Dan kun je het bespreken met de zorgcoördinator of iemand anders die je verder kan helpen.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke leerling heeft een eigen coach. De coach houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de coach eventueel samen met andere coaches op de sfeer in de klas. Je kunt een coach het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de coach op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een faalangsttraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of coach. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel écht dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen.

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als jij zo'n verklaring hebt, mogen we je meer tijd geven bij toetsen en examens. Ook krijg je extra begeleiding van de remedial teacher. Daardoor leer je wat beter omgaan met je dyslexie. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken krijg je een paar testen. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Rapporten en cijfers

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen. Soms is het niet nodig een toets in te halen.

Kun je blijven zitten in de eerste?

Nee, aan het eind van de eerste klas ga je altijd naar het volgende jaar. Welke klas dat wordt, hangt af van hoe goed je het hebt gedaan in de eerste klas. Je kunt bij ons niet blijven zitten. Hooguit in een bijzonder geval, maar dat komt zelden voor.

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald of wordt je voortgang aangegeven met hierbij vermeld opwelk niveau je werkt..

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en altijd je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het ook aan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Sfeer

Is er een beetje gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet om de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met elkaar!

Wat kan ik met de cultuurkaart die ik krijg?

Elk jaar krijg je de Cultuurkaart. Zorg dat je de kaart altijd bij je hebt. Je krijgt dan korting in winkels en in de bioscoop. En over cultuur gesproken: we organiseren op school ook veel culturele activiteiten!

Leuke activiteiten

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de gymleraren een sportdag. De school neemt ook deel aan schoolkampioenschappen.

Ik hou van dansen, muziek maken en kunst. Kan ik daar op school iets mee doen?

Jazeker, ga je naar de Irenestraat dan kun je kiezen voor de DMB-academie.

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Zijn er ook schoolfeesten?

We hebben een leerlingenraad. Die organiseert een paar keer per jaar een schoolfeest. Je bent natuurlijk alleen welkom op de schoolfeesten van je eigen school.

Hebben jullie een schoolkrant?

Hou je van schrijven, tekenen, fotograferen of nieuws maken? Welkom bij de schoolkrant. De redactie kan je goed gebruiken.