Mavo/Havo

Voor wie?
Wanneer zeker is dat je het mavo-niveau aankunt, maar er geen zekerheid is of je het havo-niveau kunt halen, dan word je in de mavo/havo klas geplaatst. Het advies van de basisschool is daarin leidend. Aan het einde van klas 1 bekijken we waar je het beste op je plaats bent in klas 2: mavo of havo.

Doorstroom
In het lesprogramma werken we toe naar een doorstroom naar mavo 2 of havo 2.