E-mailadressen Pagina afdrukken

Kijk hier voor de e-mailadressen van de teamleiders, zorgcoördinator, decaan/beroepskeuze adviseur, docenten Vak en OOP. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar de categorie te gaan.
Managementteam Zorgcoördinator en Decaan Docenten Onderwijs Ondersteunend Personeel

Managementteam

 

Dhr. A.G. Stoffels Locatiedirecteur sfs@isw.info
Dhr. R.G. Maas Teamleider  msa@isw.info          
Dhr. J.P.L. Schmidt Leerlingencoördinator leerjaar 1 en 2 Vakcollege jst@isw.info
Dhr. E.P. Monteny        Leerlingencoördinator leerjaar 1 en 2 mavo en mavo/havo klas@isw.info
Dhr. J.C. Kerkhoven Leerlingencoördinator leerjaar 3 en 4 krn@isw.info

Zorgcoördinator en Decaan

Zorgcoördinator

Mw. J.W.M. Stijger 
zgt@isw.info

Decaan/Beroepskeuze adviseur  

Dhr. J.C. Kerkhoven 
krn@isw.info

Docenten

Mw. G. de Bode Frans bde@isw.info
Mw. N. Boon Frans bnn@isw.info
Mw. C. Brabander Nederlands bdr@isw.info
Mw. M.G.J. de Bruijn 
Nederlands  bjn@isw.info
Mw. C. Bui Maatschappijleer, Levensbeschouwelijke vorming bui@isw.info
Dhr. C. den Dulk  Economie  dlk@isw.info
Mw. J.W. Grootscholten Aardrijksk., Geschiedenis, Mens en Maatschappij, Society grn@isw.info
Dhr. P.C.A. de Haas  Techniek  has@isw.info
Dhr. J.C. Kerkhoven  Lichamelijke Opvoeding krn@isw.info
Dhr. M. Kouwenberg geschiedenis kwg@isw.info
Dhr. J.F. Lammertsma  Engels lma@isw.info
Dhr. R.G. Maas  Economie  msa@isw.info
Dhr. R.J. Maaskant  Wiskunde, Biologie, Rekenen mat@isw.info
Mw. M.A. van Meurs  Nederlands  msv@isw.info
Dhr. R. van Mierlo  Lichamelijke Opvoeding  mrl@isw.info
Dhr. E.P. Monteny  Geschiedenis, Mens en Maatschappij klas@isw.info
Mw. D. van Neijhof Wiskunde, rekenen  nhf@isw.info
Mw. M. Peekstok  Muziek  pks@isw.info
Dhr. H. Pieterson  Duits  ptn@isw.info
Mw. P. Poeran  Biologie, Aardrijkskunde, Mens en Maatschappij  pon@isw.info
Mw. S.N. Roos-Aléé  Engels  roa@isw.info
Mw. C.C.E. van Santen Biologie, NASK1, Science , Rekenen snn@isw.info
Dhr. J.P.L. Schmidt  Informatiekunde, Engels Design, Mens en Maatschappij,  jst@isw.info
Dhr. L.J. Schoordijk  Economie, Society shk@isw.info
Dhr. R. Steentjes Wiskunde sjs@isw.info
Mw. J.W.M. Stijger  Verzorging, Biologie  zgt@isw.info
Mw. S. Vreugdenhil  Beeldende Vorming, CKV, Design  vrl@isw.info
Mw. L. Wietsma NASK 1, NASK 2 wta@isw.info

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Mw. C. de Brabander-Storm Roostermaker, pr bbr@isw.info
Dhr. J.H. Dekker
Mediatheek  der@isw.info
Mw. J.P. Kick-Valstar  Assistente locatiedirectie  kck@isw.info
Dhr. L.J.M. de Kok  Conciërge  dkk@isw.info
Mw. C.A.M van Koppen-Burger  Medewerkster administratie  kpn@isw.info
Dhr. N. van Luijk  Lesassistent  lkn@isw.info
Mw. S. Stoorvogel Medewerkster huishoudelijk dienst  svl@isw.info
Mw. N. Toprak  Medewerkster huishoudelijke dienst tpk@isw.info