Commissie van Beroep overgang

De overgang en niveaubepaling wordt aan het einde van een schooljaar vastgesteld door de docentenvergadering. De beslissing van de vergadering is bindend.

Wanneer een ouder/verzorger het niet eens is met deze beslissing, bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar aan te tekenen bij de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit de locatiedirecteur en vijf docenten uit de verschillende vakgebieden. Het bezwaar dient direct na het bekend maken van de uitslag, doch uiterlijk woensdag 5 juli 2023 voor 17.00 uur schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de teamleider, de heer J.C. Kerkhoven  (brief via de administratie of per mail: [email protected] ).

De commissie neemt het bezwaar alleen in behandeling als:

  • er procedurefouten zijn gemaakt
  • er informatie op tafel komt, die op het moment van de beslissing niet beschikbaar kon zijn
  • er sprake is van omstandigheden die niet in het overgangsreglement zijn te vatten of te voorzien waren

De uitspraak van de commissie is uiteindelijk bindend en zal schriftelijk worden bevestigd.