Afmelding leerling

Leerlingen die de lessen niet kunnen bijwonen moeten tussen 08.00 en 09.00 uur met opgaaf van reden telefonisch (0174) 24 82 05. of per e-mail (ami@isw.info) afgemeld worden aan de locatie waar ze les hebben.

Bij terugkeer op school dient een door de ouder/verzorger geschreven briefje ingeleverd te worden bij de administratie.

Andere redenen van lesverzuim van te voren aanmelden. Voor buitengewoon verlof van te voren toestemming vragen aan de locatiedirecteur, dhr. A.G. Stoffels.