Protocol dyslexie en dyscalculie

De afspraken betreffende dyslexie en dyscalculie zijn vastgelegd in ons protocol dyslexie en dyscalculie. Het moto van dit protocol voor ISW  locatie Irenestraat is : “Het proces naar het diploma versoepelen zonder het niveau van dit diploma te verlagen.” In ons protocol is de leidraad aangegeven waarlangs wij werken.
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw C.C.E. van Santen [email protected]

Protocol dyslexie en dyscalculie 2020-2021