E-mailadressen medewerkers

Lees hier meer over de e-mailadressen van directie, leerjaarcoördinatoren, docenten, decanaat, zorgcoördinator/dyslexie, administratie, roosterzaken, conciërges, onderwijs assistenten en mediatheek. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.

 

Managementteam

 

 

Dhr. A.G. Stoffels Locatiedirecteur sfs@isw.info
Mw. C. Brabander Teamleider onderbouw bdr@isw.info
Dhr. J.C. Kerkhoven Teamleider bovenbouw krn@isw.info

Zorgcoördinator en Decaan

Zorgcoördinator

Mw. J.W.M. Stijger 
zgt@isw.info

Dyslexiecoördinator

Mw. C.C.E. van Santen

snn@isw.info

Decaan/Beroepskeuze adviseur  

Dhr. R. Jansen
jnr@isw.info

Docenten

Mw. R. Barendregt-de Ronde Engels rnd@isw.info
Mw. C. Brabander Nederlands bdr@isw.info
Mw. M.G.J. de Bruijn 
Nederlands  bjn@isw.info
Mw. C. Bui Maatschappijleer, Levensbeschouwelijke vorming bui@isw.info
Dhr. J. van Dijk economie dkj@isw.info
Mw. M. Gaudin wiskunde gdn@isw.info
Mw. J.W. Grootscholten Aardrijksk., Geschiedenis, Mens en Maatschappij, Society grn@isw.info
Dhr. P.C.A. de Haas  Techniek  has@isw.info
Dhr. C. 't Hart Nederlands tht@isw.info
Dhr. R. Jansen geschiedenis jnr@isw.info
Dhr. J.C. Kerkhoven  Lichamelijke Opvoeding krn@isw.info
Dhr. D. Leeman muziek lmn@isw.info
Dhr. R.J. Maaskant  Wiskunde, Biologie, Rekenen mat@isw.info
Mw. M.A. van Meurs  Nederlands  msv@isw.info
Dhr. R. van Mierlo  Lichamelijke Opvoeding  mrl@isw.info
Mw. M. Peekstok  Muziek  pks@isw.info
Dhr. H. Pieterson  Duits  ptn@isw.info
Mw. M. Rolaff beeldende vorming rlf@isw.info
Mw. S.N. Roos-Aléé  Engels  roa@isw.info
Mw. C.C.E. van Santen Biologie, NASK1, Science , Rekenen snn@isw.info
Mw. L.J.M. van Schaijik lichamelijke opvoedng sck@isw.info
Dhr. J.P.L. Schmidt  Informatiekunde, Engels Design, Mens en Maatschappij,  jst@isw.info
Dhr. L.J. Schoordijk  Economie, Society shk@isw.info
Dhr. R. Steentjes Wiskunde sjs@isw.info
Mw. J.W.M. Stijger  Verzorging, Biologie  zgt@isw.info
Mw. A. Talebi Frans tli@isw.info
Mw. S. Vreugdenhil  Beeldende Vorming, CKV, Design  vrl@isw.info
Mw. B. Wesselius wiskunde wss@isw.info
Mw. L. Wietsma NASK 1, NASK 2 wta@isw.info
Dhr. A. Zwirs lichamelijke opvoeding zwi@isw.info

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Dhr. J.H. Dekker
Mediatheek  der@isw.info
Dhr. R. Jansen lessassistent jnr@isw.info
Mw. J.P. Kick-Valstar  Assistente locatiedirectie  kck@isw.info
Dhr. L.J.M. de Kok  Conciërge  dkk@isw.info
Mw. C.A.M van Koppen-Burger  Medewerkster administratie  kpn@isw.info
Mw. M. van Leeuwen-Lewinska Medewerkster huishoudelijke dienst lka@isw.info
Mw. S. Stoorvogel Lessasistente svl@isw.info
Mw. C. Storm Roostermaker, pr bbr@isw.info