Vooraf

In het jaarboekje vindt u alle informatie over onze school. In het jaarboekje gebruiken we de term 'ouders'. U begrijpt dat we hiermee ook de alleenstaande ouder, de verzorger(s) en voogd(en) bedoelen. En als we over 'hij' schrijven, bedoelen we ook onze vrouwelijke leerlingen.

Mocht u toch nog vragen hebben, aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Mevr. N. van Duijn
Locatiedirecteur ISW Irenestraat

ISW Irenestraat

Bezoekadres:
Irenestraat 35
2685 CA Poeldijk
T (0174) 24 82 05 
[email protected]
www.isw.info