Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, Bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Managementteam Vakdocent OOP Coach/Mentor Decanaat Bedrijfshulpverleners (BHV) Eerste Hulp bij ongelukken (EHBO) Ouderraad

Managementteam

De dagelijkse leiding van de locatie is in handen van het managementteam. Dit team bestaat uit de locatiedirectie (directeur en teamleiders). 

Dhr. A.G. Stoffels Locatiedirecteur sfs@isw.info
Mevr. C. Brabander Teamleider onderbouw bdr@isw.info         
Dhr. J.C. Kerkhoven Teamleider bovenbouw krn@isw.info

 

Vakdocent

Vakdocenten geven les in de vakken waartoe zij bevoegd en bekwaam zijn, volgens een  vastgesteld rooster.

OOP

OOP staat voor Onderwijsondersteunend Personeel. Dit zijn alle medewerkers die ervoor zorgen dat de vakdocenten zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Dit zijn onder andere conciërges, onderwijsassistenten, mediatheekmedewerkers en medewerkers van de administratie en huishoudelijke dienst.

Coach/Mentor

Elke leerling heeft een coach/mentor. De coach/mentor is een vakdocent die lesgeeft en die het eerste aanspreekpunt is voor een leerling. Hij/zij onderhoudt het contact met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). De coach/mentor bespreekt in de rapport- en leerlingbesprekingen de resultaten van de leerlingen uit zijn klas en is verantwoordelijk voor het organiseren van klassenactiviteiten en LOB/studie-, beroepskeuzebegeleiding.

Decanaat

De decaan begeleidt de leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Hij verzorgt de voorlichting aan leerlingen en hun ouders voor vakkenpakket, vervolgopleidingen en beroepskeuze. Wilt u meer weten of een afspraak voor een gesprek maken, dan kunt u hem telefonisch benaderen. Voor de Irenestraat is dit de heer R. Jansen, e-mailadres jnr@isw.info.

Bedrijfshulpverleners (BHV)

Op onze locatie is een aantal personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij zien er onder andere op toe dat een ontruiming op de juiste manier verloopt. Op dit moment zijn dit de volgende personeelsleden:  mevrouw C. Brabander, C. Bui, S. Roos-Alee, C.C.E. van Santen, L.M. Schaiijk, K. Grootscholten en de heren J.C. Kerkhoven, L.J. Schoordijk, L.J.M. de Kok, M. Kouwenberg en R. van Mierlo.

Eerste Hulp bij ongelukken (EHBO)

Mevrouw C.C.E. van Santen, mevrouw C. Brabander en de heer L.J.M. de Kok zijn volledig gediplomeerde EHBO-ers.

Ouderraad

De ouderraad wil goede betrekkingen tussen school en ouders onderhouden en waar mogelijk behulpzaam zijn op school. Elk jaar heeft de raad wel een aantal vacatures. Wij informeren u aan het begin van het schooljaar hoe de ouderraad van onze locatie is samengesteld.