Schoolkosten

ISW werkt met het facturatieprogramma WISCollect. Het voordeel hiervan is dat u kunt kiezen ofwel via Ideal te betalen of een overboeking te doen. U ontvangt vanuit school na de zomervakantie een gespecificeerde rekening via WISCollect voor de schoolkosten.

In de kosten voor de school onderscheiden we twee soorten bijdragen. De eerste betreft de kosten die we in rekening brengen voor bijvoorbeeld schoolreizen, excursies, talentgroepen, CJP, e.d. Voor alle zekerheid: voor al deze activiteiten zijn noodfondsen, (b.v. Westlandpas) waar u als ouder een beroep op kunt doen in het geval uw financiële situatie daar aanleiding toe geeft.

De tweede soort bijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage (€ 83,--). Van de gelden die we hiervoor ontvangen bekostigen we allerlei zaken waar we van de overheid als school geen bekostiging voor ontvangen. U moet dan denken aan extra leermiddelen, vieringen, kosten ouder- en leerlingenraad, reproductiekosten, consumpties ouderavonden. Uw bijdrage wordt door leerlingen en medewerkers van onze school zeer op prijs gesteld. In oktober ontvangt u hiervoor een factuur via WisCollect.

Specificatie schoolkosten - schooljaar 2023-2024

 

Kosten leerlingen - klas 1 Talentgroepen Voetbalklas DMB-academie
CJP € 10,- € 10,- € 10,-
Talengroep - voetbalklas - DMB-academie € 75,- € 75,- € 250,-
Introductiedagen € 50,- € 50,- € 50,-
Schoolreis  € 30,- € 30,- € 30,-
Excursies  € 30,- € 30,- € 30,-
Totaal  € 195,- € 195,-
€ 370,-

 

Kosten leerlingen - klas 2 Talentgroepen Voetbalklas DMB-academie
CJP € 10,- € 10,- € 10,-
Talengroep - voetbalklas - DMB-academie € 75,- € 75,- € 250,-
Introductiedagen € 10,- € 10,- € 10,-
Schoolreis  € 50,- € 50,- € 50,-
Excursies  € 50,- € 50,- € 50,-
Totaal  € 195,- € 195,-
€ 370,-

 

Kosten leerlingen - klas 3  
CJP € 10,-
Werkweekbijdrage € 250,-
Introductiedagen € 20,-
Schoolreis  € 30,-
Excursies  € 30,-
Totaal  € 340,-

 

Kosten leerlingen - klas 4*  
Barbecue, kerstmarkt en eindejaarsuitje € 85,-
Sportoriëntatie € 35,-
Totaal  € 120,-

* Voor leerlingen met biologie in hun pakket komt er € 25,00 bij en voor leerlingen met aardrijkskunde in hun pakket komt er € 35,00 bij.