Schoolkosten

Wij gebruiken het programma Wis Collect voor het innen van diverse betalingen, zoals ouderbijdrage, activiteiten etc. Voor de leerlingen van de DMB academie zijn de extra kosten € 250,00 (u betaalt dan niet de bijdrage van € 50,00 voor de talentgroepen). De leerlingen van de voetbalklas betalen € 50,00 bijdrage voetbal klas (u betaalt dan niet de bijdrage van € 50,00 voor de talentgroepen) Hieronder het overzicht voor het schooljaar 2019-2020:

Overzicht kosten - activiteiten  Klas 1
Klassenuitje €  15,00
Introductiedagen €  30,00
Excursies €  50,00
CJP €  10,00
Talentgroepen                                                    €  50,00
Totaal € 155,00
Overzicht kosten - activiteiten Klas 2
Klassenuitje €  15,00
Excursies €  50,00
CJP €  10,00
Talentgroepen                                                    €  50,00
Totaal € 125,00
Overzicht kosten - activiteiten                     Klas 3
Klassenuitje €  15,00
CJP €  10,00
Excursies €  50,00
Werkweekbijdrage € 220,00
Totaal € 295,00
Overzicht kosten - activiteiten Klas 4
Barbecue, kerstgala, Efteling €  50,00
Sportorïentatie €  25,00
Totaal €  75,00
Voor leerlingen met Duits in het pakket         €  25,00
Voor leerlingen met biologie in het pakket €  15,00