Ouderbijdrage

De school gebruikt de ouderbijdrage voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdrages in de regio. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit twee delen € 60,- en € 23 samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

  • extra leermiddelen ICT
  • vieringen
  • kosten ouder- en leerlingenraad
  • reproductiekosten
  • consumpties ouderavonden