Ouderraad

Wat is de Ouderraad?
De ouderraad vormt de schakel tussen de gezamenlijke ouders/verzorgers en de school. De ouderraad komt op voor de algemene belangen van alle ouders. De ouderraad doet dat door met de schoolleiding allerlei zaken die betrekking hebben op de school en onze kinderen te bespreken. Denk daarbij aan onderwerpen als: leer- een leefklimaat op school, leerlingbegeleiding, pestprotocol, diploma-uitreiking, schoolregels en afspraken, thema avonden en een ‘gezonde school’. De ouderraad reageert op wat er op school gebeurt én neemt zelf ook initiatieven. Zij delen graag hun kennis met u en beantwoorden uw vragen zo goed mogelijk.

Om die rol goed te kunnen vervullen wil de ouderraad een open oor zijn voor zowel de ouders als voor de schoolleiding.

De ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Die problemen kunnen het beste met de mentor van uw kind besproken worden. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders.

Wie is/zijn de Ouderraad?
De ouderraad van het ISW Irenestraat is een actieve raad bestaande uit 8 tot 10 ouders van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4. Op persoonlijke titel willen zij meedenken en meepraten over aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden. De ouders worden niet gekozen. Ouders vertegenwoordigen dus geen achterban, maar functioneren wel als aanspreekpunt voor ouders van hun leerjaar/leergang. Per jaar komt de ouderraad zes keer bij elkaar. Er vindt dan ook overleg met de schoolleiding plaats.

De samenstelling van de ouderraad 2022-2023

  • Rachida Loulidi
  • Amy van Breugel
  • Ronald van Domburg
  • Nancy Deins

 Uw ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school heeft die bijdrage wel hard nodig voor het aankopen van zaken waarvoor de overheid geen of onvoldoende vergoeding beschikbaar stelt. Wij doen dan ook een dringend beroep op u de ouderbijdrage te betalen.

Communicatie
De ouderraad kunt u bereiken via het e-mailadres van de ouderraad [email protected]. Hier kunt u uw algemene suggesties, vragen en opmerkingen kwijt. Mocht uw opmerking een bepaald leerjaar betreffen dan wordt de ouderraad- vertegenwoordiger van dat leerjaar op de hoogte gesteld van uw opmerkingen of suggesties. Hij of zij zal dan nagaan of uw opmerking / suggestie bij meer ouders/kinderen in het leerjaar leeft en inbrengen in de vergadering.

Meedenken, -praten en –doen met de ouderraad?
Bent u, na het lezen van deze informatie, ook enthousiast geworden? Wilt u uw steentje bijdragen aan de kwaliteit en sfeer van het ISW Irenestraat? Hebt u ideeën over wat er beter kan op onze school?

Dat kan!
Gezond verstand, interesse in schoolzaken en een actieve houding is alles wat we u vragen. Neem contact op met de voorzitter of stuur een email naar de ouderraad en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Het vrijblijvend bijwonen van een ouderraadvergadering is ook mogelijk.

De vergaderingen vinden plaats op school of via Teams en beginnen om 19:30 uur.

Op de volgende data vinden de vergaderingen plaats:  26 januari 2023, 9 maart 2023 

Ouderraad zoekt nieuwe leden:  Zou u een steentje willen bijdragen aan de kwaliteit en sfeer van ISW Irenestraat? Lijkt het u leuk om mee te denken en heeft u een zoon of dochter in de onderbouw? Stuur dan een mailtje naar [email protected].  

 


 

 

 

 

 

 

 

Interessante sites voor ouders