Anti Pestprotocol

ISW Irenestraat wil leerlingen een veilig en pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Het personeel van ISW Irenestraat (docenten, mentoren, directie en ondersteunend personeel) bevordert deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op school. Het kan helaas voorkomen, dat een leerling door andere leerlingen wordt gepest. Dit protocol beschrijft de wijze waarop we op ISW Irenestraat het pestgedrag van leerlingen in voorkomende gevallen benaderen.

De anti-pestcoördinatoren op ISW Irenestraat zijn Anja Stijger [email protected] en Carien Bui [email protected].