Flexrooster

Flexrooster

Vanaf augustus 2019 werken we met een flexrooster.

Lesblokken van 80 minuten 

Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:

 • meer werkvormen
 • meer differentiatie
 • meer de diepte in
 • meer rust door minder leswisselingen

De leerlingen hebben maximaal drie tot vier verschillende lesblokken per dag.

Flexuren van 40 minuten 

Naast deze lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden begeleid door docenten.

Er zijn drie soorten flexuren:

 • flex-algemeen: leerlingen zijn in een lokaal, met een docent, aan het werk. Er mag overlegd worden.
 • vak-flexuren: leerlingen kunnen vakdocenten extra uitleg vragen over het vak.
 • flex-stilte: leerlingen werken in stilte.

Ook bijvoorbeeld lezingen, workshops, remedial teaching vinden in de flexuren plaats.

Inschrijven

Per week moeten leerlingen minimaal vijf flexuren volgen. Zij schrijven zich hiervoor via Magister in.  

Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de flexuren aan het begin of aan het eind van de dag doen en hoe ze deze invullen. Leerlingen in de eerste en tweede klas krijgen ook nog verplicht extra begeleidingsuren. Deze worden zoveel mogelijk door de mentor / coach begeleid. Ze kunnen ingevuld worden als huiswerkuur maar er is ook aandacht voor algemene sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.‚Äč

Voordelen van de flexuren

 

 • meer begeleiding bij huiswerk maken
 • meer mogelijkheden tot extra uitleg
 • meer mogelijkheden tot extra uitdaging
 • meer keuze voor de leerlingen

Op deze manier kunnen we uw zoon of dochter nog persoonlijker begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Voorbeeld van een rooster 

 

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.15-8.55

 flex

flex 

flex 

 flex

flex 

8.55-9.00

 pauze

 pauze

 pauze

pauze 

 pauze

9.00-10.20

 les

 les

les 

les 

 les

10.20-10.40

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

10.40-12.00

les 

 les

les 

les 

les 

12.00-12.30

 pauze

 pauze

pauze 

pauze 

pauze 

12.30-13.50

les 

 les

 les

 les

les

13.50-14.05

pauze 

 pauze

 pauze

 pauze

 pauze

14.05-14.45*

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

14.45-15.25*

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

flex/les

 *in de klassen 3 en 4 kan er na de laatste pauze nog een les van 80 minuten worden ingeroosterd.

Of

Flexuur

 

Pauze

80 minuten

Les/blok 1

 

Pauze

80 minuten

Les/blok 2

 

Pauze

80 minuten

Les/blok 3

 

Pauze

40 minuten

Flexuur evt. les/blok4/begeleidingsuur

40 minuten

Flexuur


Veelgestelde vragen
 

Hier vindt u de veelgestelde vragen over het flexrooster. Heeft u zelf een vraag, mail deze dan naar sfs@isw.info